BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

<TILLANDSIA (1614)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (10677) 2013-07-17

TILLANDSIA ‘Barry's Gem’ Genn B 1999

Rosette 7cms diameter x 9cms. tall in spike. Reg. Doc. 10/2011 by D. Butcher.
Country of origin: QLD Australia

Seed Parent: kautskyi Pollen Parent: geminiflora