BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

<NEOREGELIA (8030)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (6539) --

NEOREGELIA ‘Purple Queen’ Kretschmann, N. 1982

cv. of pineliana X 'Burbank'

Seed Parent: pineliana Pollen Parent: Burbank
Butcher1995