BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

<NEOREGELIA (8030)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (6340) --

NEOREGELIA ‘Pink Galaxy’ Muzzel*? <1979

cv. of pineliana - (Probably not the true species pineliana)

Seed Parent: pineliana
NewWorldBr1979