BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

<NEOREGELIA (8030)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (4296) --

NEOREGELIA ‘Favorite Fire’ Meilleur <1989

cv. of 'Kent's Favorite' X 'Fireball'

Seed Parent: Kent's Favorite Pollen Parent: Fireball
Meilleur 1989