BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

<BILLBERGIA (1315)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (1115) --

BILLBERGIA ‘Shocking Pink’ Ferris, O. <1982

cv. of 'Bobtail' X 'Gem' (Other cv. = 'Grayling')

Seed Parent: 'Bobtail' Pollen Parent: 'Gem'
Butcher1982