TILLANDSIA Xianxi Sweet Fuego
Photo: Liu Shen Ming