NEOREGELIA Kolan Spotted Tiger
Photo: Mercidita Farr