BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

<TILLANDSIA (1614)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (8237) 2015-12-01

TILLANDSIA ‘Pink Truffles’ ? / Ryan N* ?

Reg. Doc. 1/2002 by D Butcher.

Seed Parent: sucrei Pollen Parent: ?