BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

<TILLANDSIA (1528)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (8039)

TILLANDSIA ‘Cooran’ Paterson, M. <1997

cv. of jucunda X stricta
Country of origin: Qld., Australia

Seed Parent: jucunda Pollen Parent: stricta
Butcher1997