BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

NEOREGELIA (7859)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (6873)

NEOREGELIA ‘Royal Ember’ McQueen, J.. 1982

cv. of 'Bold Blush' X 'Little Gem'

Seed Parent: Bold Blush Pollen Parent: Little Gem
Butcher1986