BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

NEOREGELIA (7835)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (12078)

NEOREGELIA ‘Moonlit Pink’ Mooney T 2012

Mature rosette to 35cms. diameter x 25cms. high. Reg. Doc. 2/2014.
Country of origin: New Zealand

Seed Parent: Baker's Tiger Pollen Parent: Totara Pink Opal