BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

<AECHMEA (889)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (195) --

AECHMEA ‘Fascidata’ ? ?

?Hybridizer, ?named by in AU, Registered by R Harper

Seed Parent: fasciata Pollen Parent: caudata