BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

VRIESEA (1681)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (8632)

VRIESEA ‘Gold Splash’ Arden J 1991

Seen at San Fran. WBC 2000

Seed Parent: ('Sunspot' x 'Sunset' - Arden) Pollen Parent: delicatula