BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

VRIESEA (1681)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (12214)

VRIESEA ‘Lavender Lovely’ Shiigi D / Trevor O* circa 2002

Mature rosette to 75cms. diameter x 40cms. high. Glyph Group. Reg. Doc. 9/2013 by G. Lawn
Country of origin: Hawaii USA

Seed Parent: Pahoa Beauty Pollen Parent: Kuulei