BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

VRIESEA (1681)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (10593)

VRIESEA ‘Momotaro’ Vinzant L ?

Mature rosette to 60cms. diameter. Reg. Doc. 5/2011.
Country of origin: Hawaii USA

Seed Parent: schwackeana Pollen Parent: fosteriana