BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

VRIESEA (1681)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (10592)

VRIESEA ‘Kona Coffee’ Vinzant L circa 1998

Mature rosette to 80cms. diameter. Grex sibling = V. Hawaiian Punch. Reg. Doc. 5/2011
Country of origin: Hawaii USA

Seed Parent: Red Chestnut x Sunspot Pollen Parent: Hawaiian Sunset