BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

VRIESEA (1901)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (10401)

VRIESEA ‘Egyptian Pyramid’ Kellett M* ?

Mature rosette to 50cms. diameter x 50cms. tall in spike. Faint foliage glyphs. Reg. Doc. 7/2010 by D. Butcher
Country of origin: Australia

Seed Parent: psittacina Pollen Parent: fosteriana