BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

TILLANDSIA (1231)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (8312)

TILLANDSIA ‘Tooshi’ Reilly, Rolly <1995

cv. of schiedeana X (juncea x schiedeana)

Seed Parent: schiedeana Pollen Parent: juncea x schiedeana
Butcher1995