BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

NEOREGELIA (7867)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (6714)

NEOREGELIA ‘Red Waves’ <1980

cv. of 'Fireball' X zonatus

Seed Parent: Fireball Pollen Parent: zonata
TF1980