BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

NEOREGELIA (7868)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (5985)

NEOREGELIA ‘Natascha’ Green, M.* 1994

Medium. Seed grown from BSI seed list 1994 under formula.

Seed Parent: cruenta Pollen Parent: pauciflora