BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

NEOREGELIA (7023)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (4607)

NEOREGELIA ‘Gold Pass’ Goode G <2003

Small

Seed Parent: lilliputiana Pollen Parent: 'Winter Bloom'