BSI Logo

Bromeliad Cultivar Register

BILLBERGIA (1156)

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Bromeliad Cultivar Register (1166)

BILLBERGIA ‘Trojan Tiger’ McQueen, J 1982



Seed Parent: Pria Pollen Parent: horrida v. tigrina
Butcher1986